1. ELEMENTE DEFINITORII
SC.KLUNER SRL., Oradea, Anghel Saligny nr.4, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/830/2011, având cod unic de înregistrare RO28399182, administrează direct site-ul www.klunershop.ro, conținutul de imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi și alte date prezente pe acest site nu pot fi reproduse, modificate, transferate, publicate, afișate, transmise sau înregistrate fără acordul prealabil, în scris sau telefonic al SC.KLUNER SRL.

SC.KLUNER SRL. își rezervă dreptul de a face modificări acestor termeni și condiții, precum si in structura site-ului, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin completarea formularelor din cadrul site-ului www.klunershop.ro, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SC.KLUNER SRL. își derulează operațiunile comerciale.

3. COMANDA
Utilizatorul poate efectua comenzi prin formularele de pe www.klunershop.ro sau prin intermediul adreselor de e-mail.

4. FACTURARE
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. SC.KLUNER SRL. va emite către Cumpărător o factură.

5. DECLINAREA RESPONSABILITATII
SC.KLUNER SRL. își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

SC.KLUNER SRL. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului.

Valoarea maximă a obligațiilor Societății fata de orice utilizator în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la cumpărătorul respectiv.

6. RETURNAREA PRODUSELOR
Conform Ordonanței OUG 34/04.07.2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță: ”Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.”
Afla mai multe detalii aici.

7. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
SC.KLUNER SRL. își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.
SC.KLUNER SRL. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului.
Valoarea maximă a obligațiilor Societății față de orice utilizator în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la cumpărătorul respectiv.

8. FRAUDA
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.klunershop.ro, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.klunershop.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.klunershop.ro și va duce la începere de cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

9.DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Întregul conținut al site-ului www.klunershop.ro, incluzând, enumerativ, dar nu limitativ, imagini, texte, butoane, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea SC.KLUNER SRL. și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a SC.KLUNER SRL. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați la adresa de email: comenzi @klunershop.ro

10. FORȚĂ MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

11. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR
Vezi POLITICA de COOKIE care face parte din prezentul document.

12. DATE PERSONALE
Informațiile utilizatorilor site-ului www.klunershop.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia în scopul legitim de a răspunde solicitării clienților sau pentru trimiterea buletinului informativ. Orice date specifice privitoare la situația și starea comenzilor se pot obține contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).
Mai multe informații despre Confidențialitatea Datelor

Pentru raportarea problemelor legate de protejarea datelor personale vă rugăm să ne contactați la: comenzi @klunershop.ro

13. SECURITATE DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR
Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de klunershop numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formulare sunt necesare pentru a vă putea contacta

Site-ul www.klunershop.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății.